Název samotný odkazuje k tomu, že psyché a soma (tělo) jsou propojenými, kooperujícími a neustále komunikujícími částmi jednoho celku. Jsme stejně tak součástí sociálního celku, národa nebo i celého vesmíru, a i s nimi tvoříme interakce, toto však nyní pro zjednodušení záměrně vynechám.

Porucha v těle se tedy projeví v psyché a opačně. Tělo jsme se naučili ovlivňovat cvičením, léky, zářením, operacemi… S myslí umí pracovat málokdo. Většinou spíše mysl pracuje s kdekým zcela autonomně. A tak nedokážeme přestat opakovat stále stejné, destruktivní scénáře chování např. přejídání, hladovění, ale v podstatě jakýkoli „zlozvyk“. To pak může vést k manifestaci v těle (obezita s vysokým krevním tlakem, nepřiměřená zátěž kloubů, poškození různých částí trávicích orgánů…). A tak se poměrně snadno stane, že medicína tělo „opravuje“ různými způsoby a chování stále přetrvává a jeho destruktivní vliv pochopitelně též, jen se to projeví jinak.

Určitá část lidí neví, že jejich chování je sebedestruktivní. Pak existují ti, kteří to (zdánlivě) ví a nebrání jim to v tom, aby zůstali spokojenými klienty zdravotních zařízení. Další lidé se pokusí a v optimálním případě dosáhnou změny ve svém chování, což často vyžaduje náročnou a zdlouhavou mentální práci. Tuto práci musí vykonat člověk sám. Samotná terapie, knihy ani kurzy různého zaměření nejsou zárukou, že se situace zlepší. Mohou v určité fázi pomoci zorientovat se. Podstatná je však aktivní účast.

Představte si, že kniha, terapie, technika vyzařují nějakou energii. Jakoby vysílají nějaké informace směrem k vám. Buď je nezachytíte (lidé, kteří nechápou, že jejich chování je destruktivní), nebo je zachytíte a jen vámi projdou bez efektu (pasivní postoj). Anebo je přijmete orgánem, který je k tomu určen a ZPRACUJETE je podle vlastního uvážení (mentální práce). To, co s těmito informacemi (energií) dále budete dělat je zcela na vás.

Ještě existuje čtvrtý, nejúčinnější způsob. Nikam nechodíte, nic nevyhledáváte a dokážete sami rozpoznat, kdy je třeba změnit určité zaběhlé destruktivní návyky a jde vám to.

Přeji nám všem, abychom k tomuto poslednímu bodu dokázali alespoň směřovat.