Blog

Jak vnímám EGO

Z mnoha intepretací se mi nejvíc líbí, jak ho prezentuje Pjer la Šéz (mimo jiné psycholog) a z toho vycházím. V kostce řečeno ho tedy vidím jako kruciální komplex vzniklý neúnosným tlakem na centrální část bytostné podstaty člověka. Pokusím se tuhle...

Dva plus jeden tip pro zlepšení komunikace  

Na začátek bych ráda předeslala, že“ komunikačních dovedností“ je mraky a záměr ovládnout je technicky správně není dobrý cíl. Měl by to být spíše prostředek ke zlepšení vašeho kontaktu s ostatními lidmi. Komunikaci lze obligátně rozdělit na neverbální (gesta,...

Výbuchy vzteku

Tento článek je psaný primárně pro rodiče, kteří "bouchají" na své děti, ale věřím, že i ostatní v něm mohou najít hodnotné informace. Je pro všechny, kteří už pochopili, že výbuchy vzteku nejsou žádoucí ani nutné. Pro ty, kteří by nejraději příště takto nereagovali....

Psychosomatika

Název samotný odkazuje k tomu, že psyché a soma (tělo) jsou propojenými, kooperujícími a neustále komunikujícími částmi jednoho celku. Jsme stejně tak součástí sociálního celku, národa nebo i celého vesmíru, a i s nimi tvoříme interakce, toto však nyní pro...

Unschooling / sebeřízené vzdělávání

Jak už název napovídá je to forma vzdělávání, které je řízené sebou samým, tedy ne rodiči ani jakýmkoli systémem. V našich končinách představa pro většinu lidí směšná, nepřijatelná, absurdní. Leč každý, kdo byl dítětem, jím chtě nechtě „prošel“ také. A i když je někdy...

Proč nechci předepisovat léky

Lékařů, kteří je předepisují, je tisíce.  Nabídka je široká a pestrá, o léky obecně není nouze. Mým záměrem je poukázat na jiné způsoby řešení. Neznamená to, že léky zatracuji a nutím lidi, aby je přestali brát. Smyslem tohoto sdělení tedy není odsoudit léky ani...

O pochvalách

V poslední době se mi zdá, že se pozvolna (tedy ne u všech a všude) mění názor na fyzické (i jiné) tresty. Bič začíná ztrácet příznivce, ale dnes bych ráda napsala něco o cukru. Pod něj zahrnuji pro tuto potřebu odměny a pochvaly a vyznavačů má stále poměrně...